kryptowährung vorhersage spekulationssteuer kryptowährung gurbaksh chahal cryptocurrency crypto card kryptowährung welche investieren vergleich kryptobörsen

ODDZIAŁ POZNAŃSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
budynek „GEOMAT” Sp. z o. o.
ul. Zwierzyniecka 10 pok. 2
60-813 Poznań
www.shs.poznan.pl, e-mail:  shspoz@shs.poznan.pl

 

KOMUNIKAT NR 02/20

 

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

25.02. (wtorek) godz. 17:00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum o godz. 17:15 w drugim terminie, Zarząd Oddziału zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze.

 

Porządek obrad:

  1.  Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania oraz komisji wnioskowej

  2. Sprawozdanie z pracy Oddziału w 2019 roku oraz sprawozdanie Skarbnika

  3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej

  4. Dyskusja nad sprawozdaniami

  5. Przedstawienie propozycji uchwał

  6. Dyskusja i przyjęcie uchwał

  7. Wolne głosy

Zebranie odbędzie się w Sali Prób Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82 (wejście A).

Po zakończeniu Walnego Zebrania ok. godz. 18:15 zapraszamy do wspólnego obejrzenia wystawy Nieznany impresjonizm: Manet, Pissarro i im współcześni. Grafiki z kolekcji Ashmolean Museum w Oksfordzie oraz Muzeum Narodowego w Krakowie, po której oprowadzi nas pan Maciej Szymaniak.

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 

 

Biuro Oddziału będzie czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach rannych tj. od 8:00-11:00.

(Biurowiec – GEOMAT, ul. Zwierzyniecka 10 pok. 2) Pani Monika Siwczak pozostaje jednak do dyspozycji przez 5 dni w tygoniu od 8-16:00 pod nr tel.724 280 535 lub mailem monika.siwczak@onet.pl

 

Przypominamy o regularnym opłacaniu składek członkowskich. Podobnie jak w roku ubiegłym, składka pełnopłatna wynosci 8zł m-c (96zł na rok), natomiast emeryci i renciści 50% tej kwoty.

Składki można opłacić osobiście w biurze Oddziału lub wpłacać za pośrednictwem poczty oraz banku na następujący nr konta:
SANTANDER BANK 88 1090 1359 0000 0000 3501 8500

 

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa

 


 

KOMUNIKAT NR 01/20

 

 

SPOTKANIA

 

24 stycznia o godz. 17 zapraszamy nasze Koleżanki i Kolegów na spotkanie noworoczne. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Archidiecezjalnym ul. Jana Lubrańskiego 1.

Osobami do kontaktu w sprawach organizacyjnych są Pani Zofia Kurzawa k. 692 952 910 oraz Pani Monika Siwczak 724 280 535.

 

 

WYDARZENIA

 

14 stycznia g. 18:30 prezes naszego Oddziału dr Tomasz Ratajczak będzie miał wystąpienie w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Humanistycznego, pt. „Król na Kurzej Nodze”. Problem lokalizacji monarszego apartamentu w średniowiecznym zamku na Wawelu”. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się na Wydziale Filozoficznym UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 c, w sali 215. Serdecznie zapraszamy!

23 stycznia g. 17:00 prof. UAM dr hab. Piotr Korduba, dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM, zaprasza na promocję filmu „Polichromia turkowska. Wielkość talentu Józefa Mehoffera". Projekcja odbędzie się w w Collegium Maius UAM (ul. Fredry 10) w Salonie Mickiewicza (Salonie pod Kopułą). Wstęp wolny.

Autorem filmu jest Krzysztof Paluszyński, reżyser, dokumentalista, zdobywca wielu nagród, w tym za głośny film „Megality. Historia sprzed 5500 lat". Jego najnowszy film poświęcony jest twórczości Józefa Mehoffera, jednego z najwybitniejszych malarzy polskich, autora wielu polichromii i witraży. Przenosi widzów do katedry we Fryburgu, Skarbca Katedry Wawelskiej i zwłaszcza w przestrzeń kościoła w Turku. Przestrzeń szczególną, ponieważ kościół ten jest jedyną budowlą, której wystrój Mehoffer mógł w całości zaprojektować.

Projekcji będzie towarzyszyć dyskusja o twórczości Mehoffera z udziałem prof. Wojciecha Bałusa z IHS UJ i prof. UAM Michała Haakego z IHS UAM, konsultanta filmu.

 

 

KONFERENCJE

 

W dniach 8-9. 10. 2020 nasz Oddział przygotowuje konferencję naukową poświęconą rezydencjom wielkopolskim (od średniowiecza po XX w.). Niebawem roześlemy szczegółowe informacje, ale zgłoszenia można już przekazywać do Biura lub bezpośrednio do prezesa, na adres tomrat@amu.edu.pl.

 

 

OBJAZDY

 

W dniach 17.04 – 01. 05 2020 Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Krakowski organizuje objazd naukowy do Belgii oraz na wystawę Van Eycka do Gandawy.

Zgłoszenia i wszelkie informacje dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka tel. 12 633 77 66 lub 606 120 893 m.lisrzep@interia.pl

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 

Biuro Oddziału będzie czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach rannych tj. od 8:00-11:00.

(Biurowiec – GEOMAT, ul. Zwierzyniecka 10 pok. 2) Pani Monika Siwczak pozostaje jednak do dyspozycji przez 5 dni w tygoniu od 8-16:00 pod nr tel.724 280 535 lub mailem monika.siwczak@onet.pl

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa

 


 

KOMUNIKAT NR 09/19

 

OBJAZD

26 października 2019 r.
Zarząd Oddziału planuje zorganizować objazd tym razem do Rogalina. Odjazd autokaru jest zaplanowany na godzinę 9:00, z Placu A. Mickiewicza. W Rogalinie przewidziano zwiedzanie galerii malarstwa i wystawy fotograficznej zorganizowanej na 70- tą rocznicę otwarcia Muzeum Pałacu w Rogalinie (polecamy ją szczególnie osobom które w tym okresie w jakiś sposób były związane z Rogalinem!). Tu przewidujemy przerwę na kawę a następnie p. dr Ewa Leszczyńska oprowadzi nas po pałacowych wnętrzach i przedstawi proces tworzenia obecnej ekspozycji. Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem P. Moniki Siwczak telefonicznie 724 280 535 oraz mailowo monika.siwczak@onet.pl, jak również bezpośrednio przez Prezesa P. Tomasza Ratajczaka tomrat@amu.edu.pl Pierwszeństwo mają członkowie naszego Oddziału. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w autokarze o udziale w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

SESJE

11 października 2019 r.
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza na III Sesję Naukową „Piórem i Skalpelem” czyli o zabytku w świetle badań historyków sztuki i konserwatorów. Otwarcie Sesji zaplanowano na godzinę 10:00
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18 (sala sesyjna I piętro gmachu głównego, budynek A).

21-22 listopada 2019 r.
W związku z przygotowaniami do LXVIII Ogólnopolskiej Sesji SHS w Łodzi, która odbędzie się w tym roku w dniach 21-22 listopada, bardzo proszę o jak najszybsze zgłaszanie się kandydatów zainteresowanych udziałem w sesji. Każdy Oddział może wydelegować jedną osobą spośród swoich członków. Podobnie jak w latach ubiegłych, istnieje możliwość sfinansowania każdemu z delegatów dwóch noclegów.

 

PUBLIKACJE

Przpominamy, iż w biurze Oddziału można nabyć, publikację z kolejnej sesji naukowej SHS która odbyła się w Poznaniu w listopadzie 2015 roku, w cenie 35 zł,. Sesja poświęcona została relacjom między historią sztuki a szeroko rozumianą przestrzenią publiczną.

 

WAŻNE INFORMACJE

Przypominamy o naszym profilu w serwisie facebook, w którym zamieszczamy bieżące informacje i ogłoszenia: https://www.facebook.com/SHSPoznan/

 

Biuro Oddziału będzie czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach rannych tj. Od 8:00-11:00. (Biurowiec – GEOMAT, ul. Zwierzyniecka 10 pok. 2) Pani Monika Siwczak pozostaje jednak do dyspozycji przez 5 dni w tygoniu od 8:00-16:00 pod nr tel.724 280 535 lub mailem monika.siwczak@onet.pl

 

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa


KOMUNIKAT NR 08/19

 

SPOTKANIA:

25 września, godz. 20:00.
Winiarnia pod Czarnym Kotem, róg ul. Marcelińskiej i Wolsztyńskiej.

Dyrektor IHS UAM oraz Winiarnia pod Czarnym Kotem zapraszają na wieczór i wystawę poświęcone odnalezionemu i opublikowanemu pamiętnikowi Anieli Sławskiej pt. No i co teraz zrobimy? Pamiętnik z pewnej wycieczki, Poznań 2019, który dokumentuje ostatnią przedwojenną wycieczkę naukową studentów i wykładowców poznańskiej historii sztuki. Pozycja ukazała się z okazji 100-lecia akademickiej historii sztuki w Poznaniu i będzie do nabycia w trakcie wieczoru. W spotkaniu wezmą udział: Elżbieta Kwiatkowska (spadkobierczyni A. Sławskiej), prof. Piotr Korduba oraz Marcin Kubiak z Winiarni.

 

WAŻNE INFORMACJE

 

Przypominamy o naszym profilu w serwisie facebook, w którym zamieszczamy bieżące informacje i ogłoszenia: https://www.facebook.com/SHSPoznan/
Biuro Oddziału będzie czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach rannych tj.
od 8:00-11:00. (Biurowiec – GEOMAT, ul.Zwierzyniecka 10 pok. 2)
Pani Monika Siwczak pozostaje jednak do dyspozycji przez 5 dni w tygoniu od 8:00-16:00 pod nr tel.724 280 535 lub mailem monika.siwczak@onet.pl

 

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa


KOMUNIKAT NR 07/19

 

PLANOWANY OBJAZD KONSERWATORSKI

Zarząd naszego Oddziału we współpracy z biurem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu organizuje w dniu 28 września (sobota) objazd po wybranych zabytkach powiatu poznańskiego.

W trakcie objazdu jego uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z efektami prac konserwatorskich prowadzonych w ostatnich latach przy takich obiektach jak dawny klasztor i kościół cysterek w Owińskach, pałac w Jankowicach, kościół i synagoga w Buku, oraz kościół w Ceradzu.

Zgłoszenia do 22 września przyjmuje biuro Oddziału (osobiście, telefonicznie i mailem), można je przesyłać również bezpośrednio do prezesa, na adres mailowy: tomrat@amu.edu.pl.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w objeździe dla członków
SHS-u i osób towarzyszących jest nieodpłatny, natomiast osoby spoza Stowarzyszenia ponoszą koszt w wysokości 20 zł (płatne w dniu objazdu).

PUBLIKACJE

Przpominamy, iż w biurze Oddziału można nabyć, w cenie 35zł, publikację z kolejnej sesja naukowej SHS która odbyła się w Poznaniu w listopadzie 2015 roku. Sesja poświęcona została relacjom między historią sztuki a szeroko rozumianą przestrzenią publiczną.

WAŻNE INFORMACJE

Przypominamy o naszym profilu w serwisie facebook, w którym zamieszczamy bieżące informacje i ogłoszenia: https://www.facebook.com/SHSPoznan/

Biuro Oddziału będzie czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach rannych tj. Od 8:00-11:00. (Biurowiec – GEOMAT, ul.Zwierzyniecka 10 pok. 2) Pani Monika Siwczak pozostaje jednak do dyspozycji przez 5 dni w tygoniu od 8:00-16:00 pod nr tel.724 280 535 lub mailem monika.siwczak@onet.pl

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa


KOMUNIKAT NR 06/19

 

PLANOWANY OBJAZD KONSERWATORSKI

Zarząd Oddziału we współpracy z Powiatowym Konserwatorem Zabytków planuje zorganizować we wrześniu jednodniowy objazd konserwatorski po powiecie poznańskim. Wstępnie chcielibyśmy odwiedzić klasztor w Owińskach, synagogę i kościół w Buku, pałac w Jankowicach i kościół w Ceradzu. Wyjazd dojdzie do skutku, gdy zbierze się odpowiednia liczba zainteresowanych osób, dlatego w sierpniu w osobnym komunikacie ogłosimy zapisy (rezerwacja miejsc za symboliczną opłatą).

KONFERENCJE

Oddziały toruńskie Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu 7-8 listopada 2019 roku organizują konferencję pt. Wokół dziedzictwa – przeszłość i przyszłość. Historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy w 40. rocznicę śmierci Jerzego Remera. Szczegóły na stronie http://konserwatorstwo.umk.pl/pl/events/4142/

Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu organizuje w dniach 21-22 listopada 2019 konferencję Wokół warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta…. Propozycje referatów można zgłaszać do 5 września br. Bliższe informacje warsztatartysty@onet.pl lub Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń.

 

PUBLIKACJE

Przpominamy, iż w biurze Oddziału można nabyć,w cenie 35zł, publikację z kolejnej sesja naukowej SHS która odbyła się w Poznaniu w listopadzie 2015 roku. Sesja poświęcona została relacjom między historią sztuki a szeroko rozumianą przestrzenią publiczną.

 

WAŻNE INFORMACJE

Przypominamy o naszym profilu w serwisie facebook, w którym zamieszczamy bieżące informacje i ogłoszenia: https://www.facebook.com/SHSPoznan/

 

W okresie wakacyjnym biuro Oddziału będzie czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach rannych tj. od 8:00-11:00.

(Biurowiec – GEOMAT, ul. Zwierzyniecka 10 pok. 2) Pani Monika Siwczak pozostaje jednak do dyspozycji przez 5 dni w tygoniu od 8:00-16:00 pod nr tel.724 280 535 lub mailem monika.siwczak@onet.pl

 

Wszyskim Koleżankom i Kolegom życzymy spokojnego wypoczynku i dużo słońca podczas tegorocznych wakacji.

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa

 


KOMUNIKAT NR 04/19

 

SPOTKANIA

 

23 kwietnia o godz. 17 w siedzibie Oddziału Pani mgr Patrycja Waśkowiak, doktorantka z IHS UAM wystąpi z referatem pt. "Architektoniczne dzieje kolegiaty w Tumie pod Łęczycą". Jest to kolejne spotkanie z cyklu prezentacji doktorantów IHS UAM w naszym Stowarzyszeniu

 

KONFERENCJE

W dniach 6-7 czerwca Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Historii Sztuki UAM i Miejski Konserwator Zabytków organizują konferencję "Powszechna Wystawa Krajowa 1929 – obszary znaczeń".
Organizatorzy zwracają się do zainteresowanych udziałem w konferencji z prośbą o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres pewuka@amu.edu.pl. O wyborze referatów poinformują zainteresowanych do 23 kwietnia 2019 roku. Koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy, nie przewiduje się opłaty konferencyjnej. Przewidywana jest publikacja pokonferencyjna w formie monografii wieloautorskiej. Wszelkie informacje na temat konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie internetowej IHS UAM.

 

WYDARZENIA – PRZYPOMNIENIE

Prof. UAM dr hab. Piotr Korduba, w imieniu Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu wraz z współpracownikami, serdecznie zapraszają wszystkich Absolwentów i Przyjaciół Instytutu do udziału w obchodach Jubileuszu Stulecia istnienia uniwersyteckiej historii sztuki w Poznaniu. Uroczystości jubileuszowe, w tym konferencja naukowa oraz zjazd absolwentów kończące się bankietem, odbędą się w piątek i w sobotę, 17-18 maja 2019 roku. Zgłoszenia można dokonywać za pośrednictwem strony http://arthist.amu.edu.pl/jubileusz/ do 30 kwietnia. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem jubileuszihs@amu.edu.pl bądź pod numerem 61 829 37 24.

 

WAŻNE INFORMACJE

Przez najbliższe 3 miesiące tj. maj, czerwiec, lipiec biuro Oddziału będzie czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach rannych tj. od 8:00-11:00.

(Biurowiec – GEOMAT, ul. Zwierzyniecka 10 pok. 2) Pani Monika Siwczak pozostaje jednak do dyspozycji przez 5 dni w tygoniu od 8-16:00 pod nr tel.724 280 535 lub mailem monika.siwczak@onet.pl

 

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, w imieniu Zarządu, wszystkim koleżankom i kolegom życzymy spokojnych świąt, wszelkiej pomyślności i wiosennego natroju.

 

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa


KOMUNIKAT NR 05/18

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

 

20.11. (wtorek) godz. 17 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum o godz. 17.15 w drugim terminie, Zarząd Oddziału zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

 

Porządek obrad:

 

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania oraz komisji wnioskowej

2. Sprawozdanie z pracy Oddziału za lata 2015-2018 oraz sprawozdanie Skarbnika

3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej

4. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

5. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu

6. Wybór władz Oddziału na lata 2018-2021

7. Wybór delegatów na Walny Zjazd SHS

8. Przedstawienie zgłoszonych propozycji uchwał

9. Dyskusja i przyjęcie uchwał

10. Wolne głosy

 

Zebranie odbędzie się w sali 202 biurowca GEOMAT, ul. Zwierzyniecka 10, do którego w październiku przeprowadziło się Biuro Oddziału.

 

KONFERENCJE

11.01.2019 Klub Historii i Kultury Wina Oddziału Warszawskiego SHS zaprasza do udziału w czwartej konferencji naukowej poświęconej historii wina w Polsce. Szczegóły: ow.shs@shs.pl lub gabriel.kurczewski@gmail.com

 

13-15.06.2019 Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego organizuje sesję: Kaplice w katedrachi kolegiatach. Funkcja – architektura – transformacje. Szczegóły: http://www.historiasztuki.uni.lodz.pl lub kaplice2019@gmail.com

 

18-19.10.2019 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Kontakty artystyczne między blokami politycznymi po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej: sztuki wizualne, władza, propaganda kulturowa. Szczegóły: kaliszconference2019@gmail.com

 

 

KONKURSY

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS informuje o powołaniu nowego Konkursu im. prof. Ireny Huml na prace naukowe z zakresu historii rzemiosła artystycznego XIX-XX wieku dla studentów historii sztuki uczelni polskich. Prace na konkurs mogą przedstawiać studenci III roku (licencjaty) i V roku (magisteria) uczelni polskich. Muszą one spełniać warunki stawiane tekstom naukowym. Prace anonimowe w formie drukowanej lub nagrane na nośniku elektronicznym, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy składać do 30.06.2019 w biurze Oddziału Warszawskiego. Rozstrzygnięcie konkursu następuje 20 października co drugi rok począwszy od 2019. W pierwszej edycji konkursu oczekiwane są prace z lat 2017; 2018 lub obronione do końca czerwca 2019.

 

Koleżanki i Kolegów mających zaległości w opłacaniu składek członkowskich prosimy o ich uregulowanie.

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa

 


KOMUNIKAT NR 01/18

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
25.01. (czwartek) godz. 17 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum o godz. 17.15 w drugim terminie,
Zarząd Oddziału zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Porządek obrad
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania oraz komisji wnioskowej
2. Sprawozdanie z pracy Oddziału w 2017 roku oraz sprawozdanie Skarbnika
3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
4. Dyskusja nad sprawozdaniami
5. Przedstawienie propozycji uchwał
6. Dyskusja i przyjęcie uchwał
7. Wolne głosy

Zebranie odbędzie się w sali 304 Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82.
(Szatnia znajduje się w holu parterowym, windy w łączniku pomiędzy nową i starą częścią zamku).

Po zakończeniu Walnego Zebrania ok. godz. 18 zapraszamy na doroczne Spotkanie Koleżeńskie
W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z kol. kol. Zofią Kurzawą (692 952 910) i Teresą Michałowską-Barłóg (606 940 095).

26.01. (piątek) godz. 17 zapraszamy do wspólnego obejrzenia wystawy Seweryn Mielżyński (1804-1872) w Muzeum Narodowym, po której oprowadzi nas jej współautorka Ewa Siejkowska-Askutja.

ZAPROSZENIA
17.01. (środa) godz. 17 dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM pan prof. dr hab. Piotr Korduba zaprasza do wysłuchania wykładu
prof. dra hab. Andrzeja Pieńkosa (Uniwersytet Warszawski), zatytułowanego Mapy do narysowania. Wędrówki artystów dworów europejskich XVIII wieku.
Collegium Novum, al. Niepodległości 4, sala C2.

OBJAZDY
12-30.04. Oddział Krakowski organizuje objazd naukowy do Włoch Południowych: Monte Cassino – Neapol – Herkulanum i Pompeje – Caserta i okolice – wybrzeże Amalfi (Amalfi, Ravello) – Salerno – Paestum – Reggio di Calabria – Locri i Grace – Rossano – Matera – Tarent– Brindosi – Otranto – Lecce – Bari i Alberobello – Apulia romańska (Castel del Monte i Trani) – Półwysep Gargano (San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo, Santa Maria Maggiore di Siponto, San Leonardo di Siponto k. Manfredonii).

Planowany wyjazd w dwóch grupach – samolotowa i autokarowa. Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka tel. 12 633 77 66 lub 606 120 893, mail m.lisrzep@interia.pl

14-16.06. Oddział Wrocławski organizuje objazd zabytkoznawczy do Czech i Austrii: Velké Losiny – Křtiny – Rajhrad – Dolní Kounice – Židlochovice – Lednice – Klosterneuburg – Göttweig – Melk – St. Pölten – Graz – Mariazelle – Lilienfeld – Heiligenkreuz.
Koszt uczestnictwa wynosi 450 PLN. Osoby zainteresowane proszone są o wpłacenie do końca stycznia zadatku w wysokości 150 PLN. Wpłaty przyjmuje kol. Robert Heś, Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu,. tel. 71 34 388 30 wewn. 242; mail robus@poczta.onet.pl

Sekretarz Oddziału
Zofia Kurzawa