kryptowährung darknet sweden cryptocurrency kryptowährungen newcomer nyan cat cryptocurrency

Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki
wybrany na Walnnym Zebraniu Delegatów Oddziałów w dniu 25 stycznia 2019 r.
kadencja 2019 – 2021

Prezes
prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk
w.wlodarczyk@neostrada.pl

Wiceprezes
prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz

Wiceprezes
dr hab. Andrzej Betlej

Sekretarz generalny
dr Anna Sylwia Czyż
aniaczyz@poczta.onet.pl

Skarbnik
dr Katarzyna Nowakowska-Sito

Członkowie Prezydium

dr hab. Hubert Kowalski
hkowalski@adm.uw.edu.pl

prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz
jarzewic@amu.edu.pl