O współpracy konserwatorów i historyków sztuki

Cena:70.00
Do koszyka

Temat O współpracy konserwatorów i historyków sztuki przeniósł ciężar rozważań z poddawanych konserwacji obiektów na relacje reprezentantów różnych dziedzin, którzy brali udział w LXX dorocznej, ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki (zorganizowanej we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie). Z 39 wygłoszonych na sesji referatów, do publikacji oddano 21 tekstów. W kilku z nich Autorzy poruszyli kwestie teoretyczne, sygnalizując konieczność odnajdywania w dziełach intentio operis, co w procesie konserwacji oznacza wyjście poza wyniki badań, zwłaszcza technologicznych, a niejednokrotnie także poza schematy urzędniczych decyzji. Podkreślali znaczne poszerzenie pola ochrony dziedzictwa sztuk wizualnych w aspekcie kulturowym i związaną z tym coraz większą interdyscyplinarność procesu konserwacji. Znakomita większość wystąpień dotyczyła jednak konkretnych realizacji i była przygotowana wspólnie przez historyków sztuki i konserwatorów. Na forum tej konferencji współpraca obu profesji jawi się jako owocna i harmonijna, lecz rozsądek nakazuje nam podkreślić, że w praktyce wiele jeszcze pozostało do zrobienia. 

 

 

O współpracy konserwatorów i historyków sztuki. Studia z historii sztuki i konserwacji.

Redakcja naukowa: Joanna Daranowska-Łukaszewska, Jarosław Adamowicz

Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki, Warszawa-Kraków 2023. 

ISBN SHS 978-83-943684-2-5, ISBN ASP 978-83-66564-99-2

Obj. s. 322, [1], il. cz.-b., kol., format 16 x 24 cm.