list of most valuable cryptocurrencies trade republic krypto kryptowährung auf usb stick rippel kryptowährung forging cryptocurrency zelle cryptocurrency

ODDZIAŁ ŁÓDZKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
ul. Piotrkowska 282 (Centralne Muzeum Włókiennictwa), 93-034 Łódź
www.shslodz.pl, e-mail: mwmar@wp.pl

 

Komunikat Nr 4 Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Maj 2021 Roku

 

     Szanowni Państwo,

     Katedra Historii Architektury, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w konferencji: „Wnętrza w architekturze świeckiej XX wieku – od historyzmu do postmodernizmu” Łódź 1314 maja 2021.

 

Zainteresowanych wysłuchaniem konferencji prosimy o kontakt do 10 maja 2021. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres konferencja.wnetrza2020@gmail.com

 

Program konferencji (pdf)

 

 


Komunikat Nr 3 Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Wrzesień / Październik 2020 Roku

 

 

1).Spotkania Naukowe Oddziału Łódzkiego:

 

-Z uwagi na trwającą nadal pandemię wirusa SARS Covid-19 we wrześniu nie odbędą się spotkania naukowe w siedzibie Oddziału.
Odbędzie się jedynie spotkanie członków Zarządu Oddziału Łódzkiego SHS w tym komitetu redakcyjnego odpowiedzialnego za przygotowanie publikacji z naszej ostatniej sesji naukowej:
W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919-1939” (LXVIII Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki).

 

Jednocześnie Zarząd Oddziału wyraża nadzieję, że wkrótce będziemy mieli możliwość ponownego spotkania na otwartych wykładach organizowanych w naszej siedzibie.

 

 

2).Konferencje naukowe:

 

-W dniach 19-20 listopada 2020 Zarząd Główny SHS zaprasza na LXIX Ogólnopolską Sesję Naukową:

 

HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA
LXIX Ogólnopolska sesja SHS

Warszawa 19-20 listopada 2020 roku
Aula Akademii Sztuk Pięknych, Wybrzeże Kościuszkowskie 39 (stacja metra: "Centrum Nauki Kopernik")

 

19 listopada, czwartek

godz. 10:00

I. Historia i polityka

 • Mariusz Bryl, Potrzeby polskiej historii sztuki przed 100 laty: zgodny chór i głos odrębny
 • Elżbieta Kal, Realizm – walka klasowa – postęp, czyli o socrealistycznej koncepcji sztuki
 • Andrzej Szczerski, Rok Awangardy i historie alternatywne
 • Stanisław Czekalski, Historia sztuki w systemie 2.0 – gdzie jesteśmy?
 • Wojciech Włodarczyk, "Prywatność" - niechciany model kultury

II. Historia sztuki jako dyscyplina

 • Ryszard Kasperowicz, Classicorum veterum fragmenta? Lekcja Edgara Winda
 • Łukasz Rozmarynowski, Scjentyzm w historii sztuki: dotychczasowe osiągnięcia i niepowodzenia oraz możliwe perspektywy
 • Anna Markowska, Sztuka w domu czyli delegitymizacja scientia artis
 • Marta Leśniakowska, Ekonomia polityczna historii sztuki jako nauki stosowanej
 • Maria Poprzęcka, Historyk sztuki na bezludzkiej ziemi
 • Piotr Juszkiewicz, W poszukiwaniu fundamentów. Polska historia sztuki XX i XXI w. jako projekt modernistyczny
 • Jakub Banasiak, Tranzytologia, antykomunizm, efekt Foucault. W stronę historii historii sztuki polskiej (współczesnej) po 1989 roku (i co z tego wynika)
 • ks.bp. Michał Janocha, Nauczanie historii sztuki w seminariach duchownych

godz. 18:00 – rozdanie nagród w konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i nagrody im. prof. Jerzego
Łozińskiego

 

20 listopada, piątek

godz. 9:00

IV. Muzea, wystawy, zbiory

 • Agnieszka Murawska, O zawodzie muzealnika w kontekście misji muzeów. Refeksja historyczno-prawna
 • Piotr Rypson, Misja, narracja, klientelizm. Polskie muzea w czwartej dekadzie wolności
 • Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, Jedność w różnorodności? Sztuka mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych w polskich muzeach
 • Gabriela Świtek, Centralny Plan Wystaw

V. Przestrzeń publiczna

 • Rafał Eysymontt, Wpływ współczesnej historii sztuki na kształtowanie krajobrazu kulturowego i przestrzeni publicznej
 • Waldemar Baraniewski, Czy przestrzeń publiczna ma właściciela?
 • Tadeusz Żuchowski, Pomnikowe potyczki historyka sztuki
 • Jakub Dąbrowski, Historyk sztuki między pomnikofilią a pomnikofobią
 • Robert Waszkiewicz, Bieżące problemy prawne na tle praktyki stosowania prawa o ochronie zabytków
 • Makary Górzyński, Instytucja, mgławice, punkty styczne i linie ognia. Działania i role społeczne historyków sztuki we współczesnym Kaliszu
 • Bartosz Podubny, Reklama w zabytkowej tkance urbanistycznej. Zbigniewa Hornunga walka z hydrą na przykładzie Jarosławia
 • Paulina Korneluk, Spór o zieleń, spór o historię – powstanie Parku Miejskiego w Zamościu, jako początek myśli konserwatorskiej w mieście. Studium przypadku
 • Bernadeta Stano, Wskrzeszanie etosu pracy w przemyśle w kontekście degradacji obiektów i przestrzeni poprzemysłowych

 

 

 

3).Wystawy:

 

Muzeum Podgórza (Oddział Muzeum Krakowa) ul.Limoanowskiego 51 Kraków, Zaprasza na wystawę: Podgórze Wojciecha Weissa , ekspozycję można zwiedzać od 8 października 2020 do 30 maja 2021

 

 

4).Inne:

 

Zarząd Oddziału Łódzkiego zwraca się do Członków z prośbą o regularne opłacanie składek członkowskich.

 

 

 

 

W imieniu Zarządu:
Łukasz Grzejszczak
(Sekretarz O/Ł)

 


Komunikat Oddziału Łódzkiego – Grudzień 2019

Szanowni Koleżanki i Koledzy,
Serdecznie zapraszamy na spotkanie wigilijne naszego Oddziału. Odbędzie się ono (wyjątkowo)
w piątek, 20 grudnia, o godzinie 18:00, w "Galerii Willa" (oddział Miejskiej Galerii Sztuki) przy ulicy Wólczańskiej 31. Spotkanie organizujemy tradycyjnie przy miłym wsparciu Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2019 Roku, Zarząd Oddziału składa Członkom i Sympatykom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności

W imieniu Zarządu, Sekretarz O/Ł
Łukasz Grzejszczak


Komunikat Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Marzec / Kwiecień 2019

 

1).Spotkania naukowe Oddziału Łódzkiego SHS

-28.03.2019 r. (czwartek) godz. 18:00, wykład kol. Hubert Bilewicz z Uniwersytetu Gdańskiego "Tkaniny sopockie", sala wykładowa CMW

-11.04.2019 r. (czwartek) godz. 18:00, wykład kol. Piotr Gryglewski "Polichromie kościoła parafialnego w Czerniewicach: datowania, treści, stan zachowania", sala wykładowa CMW

 

W podanych terminach zebrania Zarządu odbędą się o godz. 17:00

 

2).Konferencje Naukowe:

W dniach 21-22 listopada 2019 Oddział Łódzki Stowarzyszenia Historyków Sztuki jest organizatorem LXVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

 

W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919-1939

 

W roku 2019 obchodzimy setną rocznicę utworzenia województwa łódzkiego. W 1919 Łódź po raz pierwszy stała się dużym, urzędowym ośrodkiem, stolicą rozległego obszaru w zachodniej części odrodzonej Polski. Nowa sytuacja legła u podstaw przystosowania miasta do pełnienia ważnej roli w administracyjnych strukturach odbudowywanego państwa. Koniecznością stało się rozszerzenie infrastruktury, budowa gmachów użyteczności publicznej oraz przystosowanie już istniejących do sprawowania w nich nowych funkcji. Energiczny ruch budowlany zaowocował realizacją licznych szkół, szpitali, świątyń, nowoczesnych kamienic i osiedli mieszkaniowych. Powstawały budynki stowarzyszeń (jak YMCA, Dom-Pomnik im. Marszałka Józefa Piłsudskiego), siedziba Rozgłośni Radiowej; przekształcano i istotnie wzbogacano istniejące zbiory biblioteczne i muzealne (kolekcja Bartoszewiczów, słynna kolekcja "a.r."); powołana została Miejska Galeria Sztuki, mająca na celu propagowanie sztuki współczesnej. Łódź stała się modelowym przykładem nadrabiania zaszłości z czasów zaborów i przemian, jakie umożliwiło odzyskanie przez Polską niepodległości, otwierające nowe perspektywy.

Podobne procesy dotyczyły również innych ośrodków odrodzonej Polski. W ciągu 20 zaledwie lat, rozbudowie ulegały stare ośrodki miejskie (jak np. Warszawa, Kraków, Lwów), następowała redefinicja pełnionych przez nie funkcji (jak wspomniana Łódź oraz Katowice czy Stanisławów), ale też powstały zupełnie nowe (Gdynia czy miasta COP-u).

Szybkie przeobrażenia, jakie następowały na obszarze II Rzeczypospolitej w latach po Wielkiej Wojnie, w równym stopniu zauważalne były w innych krajach europejskich i pozaeuropejskich. Zwłaszcza tereny Europy Środkowej, z siecią świeżo wytyczonych granic i zależności były miejscem intensywnych i fascynujących przemian. Nowe państwowości zmagały się z potrzebą zdefiniowania się na mapie Europy. Służyły temu dynamiczne inwestycje architektoniczne, plastyczne i wyjątkowa aktywność na polu kulturalnym. Wiele z tych fascynujących przedsięwzięć powstawało pomiędzy inspiracjami płynącymi z własnej historii i tradycji, a zapotrzebowaniem na modernizacyjną nowoczesność.

Jubileusz Łodzi stał się dla nas impulsem do zaproponowania rozważań na temat sztuki okresu przemian w latach 1919-1939. Ten zaledwie 20-letni przedział czasowy budzi nieprzerwanie żywe zainteresowanie, posiada własną metahistorię.

Zapraszamy do dyskusji na tematy dotyczące sztuki (zjawisk i wydarzeń), zarówno tych dotychczas niepodejmowanych, mało poruszanych, jak i mających ugruntowany obraz, wpływający do dzisiaj na postrzeganie dwudziestolecia i jego reperkusji w aktualnej sztuce i szerzej kulturze.

Proponujemy ponownie przyjrzeć się problemom, dotyczącym lat 1919-1939, takim jak: tradycja, nowatorstwo, eklektyzm, elitarność, masowość, niszowość; zainteresowanie nowymi mediami, kultywowanie klasycznych metod rzemiosł plastycznych, poszukiwanie i określanie tożsamości, odniesienia do nowo powstających prądów artystycznych (zmierzenie się z nimi, współkreowanie, tworzenie własnych obrazów nowoczesności), najważniejsze kierunki zainteresowań artystycznych (relacje: sztuka – państwo, sztuka – społeczeństwo, sztuka w poszukiwaniu nowych wizerunków), formowanie miejskiej ikonosfery i oddziaływanie na masowo powstające wyroby przemysłowe; wystawiennictwo i piśmiennictwo o sztuce (w tym krytyka artystyczna), upowszechnianie sztuki i edukacja przez sztukę (instytucje, szkolnictwo).

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń propozycji tematów wraz z abstraktem wystąpienia (do 1500 znaków) w terminie do 15 maja 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: sesja2019sztukalodz@gmail.com

Pod podany adres prosimy także o kierowanie wszelkich pytań dotyczących konferencji.

 

Uprzejmie przypominamy o terminie zgłoszeń na konferencję naukową Tkanina – cenne dziedzictwo, przedmiot współczesnych badań organizowaną przez Oddziały Warszawski i Łódzki SHS, która odbędzie się 11 października 2019 r.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń propozycji tematów wraz z abstraktem wystąpienia do 31 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: tkanina.dziedzictwo@gmail.com

 

Inne Konferencje Naukowe:

-Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Historii Sztuki UAM oraz Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu organizują 6-7 czerwca 2019 r. Ogólnopolską Konferencję Naukową

Powszechna Wystawa Krajowa 1929 – obszary znaczeń. Zainteresowani są proszeni o przesłanie formularza do dnia 30 marca 2019 r. na adres sekretarza organizacyjnego Katarzyny Janickiej: pewuka@amu.edu.pl.

Koszt dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy. Pod podany adres prosimy także o kierowanie wszelkich pytań dotyczących konferencji.

 

-Europejska Wspólnota Kultury zaprasza na konferencję, która odbędzie się na Zamku Czocha w okolicach Lubania w dniach 4-6 września 2019 r. Tematem wiodącym tegorocznej edycji EuCuComm 2019 są Kościoły graniczne i ucieczkowe. Szczegółowe informacje na stronie: www.EuCuComm.eu

Termin nadsyłania zgłoszeń referatów wraz z abstraktami do 25 marca 2019.

 

-Dyrekcja Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Czartoryscy i sztuka w dobie nowoczesności, która odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2019 r. w Krakowie.

Kontakt z sekretarzem konferencji (Natalia Koziara) pod adresem e-mail: nkoziara@mnk.pl

 

3).Zaproszenia z innych Oddziałów:

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na otwarcie wystawy Sol omnia regit (gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wieża Matematyczna) w dn. 20 marca 2019 (środa) o godz. 13:00.

 

W imieniu Zarządu, Sekretarz O/Ł
Łukasz Grzejszczak         


Komunikat Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Styczeń / Luty 2019

 

1).Walne Zebranie Delegatów Oddziałów Stowarzyszenia Historyków Sztuki:
Zarząd Oddziału Łódzkiego SHS informuje delegatów wybranych podczas tegorocznego Zwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego O/Ł, że w dniu 25 (piątek) stycznia 2019 roku o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej SHS (ul. Piwna 44) w Warszawie, odbędzie się:

XLIII Walne Zebranie Delegatów Oddziałów Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

 

2).Konferencje Naukowe:

- Oddziały Warszawski i Łódzki SHS zapraszają do udziału w planowanej na pierwszą dekadę października 2019 roku konferencji naukowej: „Tkanina – cenne dziedzictwo, przedmiot współczesnych badań”

Konferencją tą otwieramy dyskurs nad aspektami badawczymi tkaniny artystycznej. Mamy nadzieję przybliżyć się do odpowiedzi na pytanie, jakie elementy w opracowywaniu zabytków tekstylnych są niezbędne do tego, by odnajdywać dla nich odpowiedni kontekst historyczny i muzealny. Zapraszamy do dyskusji, proponując ciągle aktualne w środowisku tematy, zachęcając do współpracy i stworzenia platformy wymiany wiedzy. Cały projekt działań przedstawimy w trakcie sesji, prosząc jednocześnie o zabranie głosu poprzez referaty obejmujące następujące zagadnienia:

-Historia badań tekstyliów w Polsce

-Metodologia badań nad tkaninami (Jakie są granice w gromadzeniu danych? Co jest niezbędne do badań porównawczych?)

-Jakie aspekty badawcze, historyczne, muzealnicze, wystawiennicze i konserwatorskie łączą się z tkaniną zabytkową?

-Jak powinno wyglądać współczesne opracowywanie tkanin?

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń propozycji tematów wraz z abstraktem wystąpienia do 31 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: tkanina.dziedzictwo@gmail.com
Pod ten adres należy także kierować wszelkie zapytania dotyczące konferencji. Z uwagi na ograniczenia czasowe organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. Informacje o przyjęciu wystąpień i program sesji ogłoszone zostaną do 30 kwietnia 2019 r. Komitet organizacyjny i koordynacja konferencji: Ewa Orlińska-Mianowska (MNW), Monika Janisz (MNW), Ewa Andrzejewska (Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej), Małgorzata Wróblewska-Markiewicz (Łódź), Karolina Stanilewicz (ASP w Łodzi).Organizatorzy planują wydanie drukiem recenzowanego tomu pokonferencyjnego.

Sekretarz konferencji: Karolina Stanilewicz.

 

W dniu 11 (piątek) stycznia 2019 r. w Sali Konferencyjnej SHS (ul. Piwna 44) w Warszawie odbędzie się konferencja organizowana przez Klub Historii i Kultury Wina: Wino i historia

Program:

09.50 Otwarcie konferencji

10.00-10.20 Maciej Kokoszko (Uniwersytet Łódzki), Krzysztof Jagusiak (Uniwersytet Łódzki) Galen o winie, czyli rady dietetyka i preferencje konsumentów w II w. n.e.

10.20-10.40 Maciej Kokoszko (Uniwersytet Łódzki), Zofia Rzeźnicka (Uniwersytet Łódzki) Kilka słów na temat lekarzy i pacjentów na podstawie fragmentu katalogu win leczniczych w De materia medica Dioskurydesa.

10.40-11.00 Paweł Polak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Wino w elitarnej kulturze polskiego humanizmu.

11.00-11.15 Dyskusja

11.15-11.30 Przerwa na kawę

11.30-11.50 Małgorzata Buchholz-Todoroska (SHS Gdańsk), Wino, kielich, winne grono i winnica w sztuce protestantów od XVI do XVIII stulecia.

11.50-12.10 Paulina Piotrowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Jak wyglądał XVIII-wieczny Święty Graal? Wybrane kielichy do wina mszalnego autorstwa Jakuba Weintrauba – złotnika toruńskiego i ich program ikonograficzny.

12.10-12.20 Dyskusja

12.20-13.45 Przerwa obiadowa

13.45-14.05 Dagmara Adamska (Uniwersytet Wrocławski), Winnice średniowiecznego Śląska.

14.05-14.25 Szymon Sułecki (Archiwum klasztoru OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie) Winnice węgierskie w rachunkach klasztoru karmelitów na Piasku w Krakowie (XVII–XVIII w.)

14.25-14.35 Dyskusja

14.35-14.55 Wojciech Włodarczyk (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Stanisław Madej (1880-1964) – organizator polskiego XX-wiecznego winiarstwa

14.55-15.15 Gabriel Kurczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Henryk Maria Fukier (1886-1959), kustosz tradycji polskiego winiarstwa.

15.15-15.25 Dyskusja

15.25 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

3).Spotkania naukowe Oddziału Łódzkiego SHS

-24.01.2019 r. (czwartek) godz. 18:00, wykład kol. Moniki Nowakowskiej z Miejskiej Galerii Sztuki "Portret Heleny Geyer. Odnaleziony obraz Wacława Dobrowolskiego w kontekście jego twórczości", sala wykładowa CMW, wykład połączony z prezentacją obrazu.

-20.02.2019 r. (środa) godz. 18:00, wykład kol. Krzysztofa Stefańskiego: "Mario Botta – mistrz z Ticino. Spojrzenie po 25 latach", wyjątkowo siedziba Instytutu Historii Sztuki UŁ, ul. Narutowicza 65, sala 206, II p.

 

W podanych terminach zebrania Zarządu odbędą się o godz. 17:00

Z okazji Nowego 2019 Roku, składamy Członkom i Sympatykom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń

 

W imieniu Zarządu, Sekretarz O/Ł

Łukasz Grzejszczak          


Komunikat Oddziału Łódzkiego – Listopad / Grudzień 2018

 

1).W związku z zakończeniem kadencji, dotychczasowych władz Oddziału Łódzkiego SHS, na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w dn.20.X.2018 roku wybrano nowy Zarząd w składzie:

Prezes: dr Łukasz Mikołaj Sadowski ; Wiceprezes: Małgorzata Wróblewska-Markiewicz ; Skarbnik: Agnieszka Lorenc-Karczewska ; Sekretarz Łukasz Grzejszczak ; Członkowie Zarządu: Ewa Szelągowska, Daria Rutkowska-Siuda, Radosław Wijata

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Elżbieta Fuchs, Katarzyna Biłas, Andrzej Borucki

Na Walny Zjazd Stowarzyszenia w Warszawie, wybrano Delegatów: Elżbietę Fuchs, Karolinę Stanilewicz, Norberta Zawiszę, oraz zastępców delegatów: Darię Rutkowską – Siuda i Łukasz Grzejszczaka

2).Informujemy również, że obowiązki prowadzenia Biura Zarządu przejęła na obecną kadencję: kol. Daria Rutkowska – Siuda

3).Zarząd O/W SHS informuje o powołaniu nowego Konkursu im. prof. Ireny Huml za prace naukowe z zakresu historii rzemiosła artystycznego XIX-XX wieku dla studentów historii sztuki uczelni polskich. Prace na konkurs mogą przedstawiać studenci III roku (licencjaty) i V roku (magisteria) uczelni polskich. Muszą one spełniać warunki stawiane tekstom naukowym. Przedmiotem konkursu nie są eseje, krytyka artystyczna i przeglądy literatury. Konkurs rozstrzygany co dwa lata jest organizowany przez O/W SHS oraz pracowników naukowych z różnych ośrodków badawczych zajmujących się historią rzemiosła artystycznego.
Skład jury: Prezes O/W SHS oraz prof. dr hab. Anna Sieradzka, prof. dr hab. Ewa Letkiewcz,
dr Anna Kostrzyńska-Miłosz, dr Barbara Banaś, Maria Dłutek, Anna Maga, dr Anna Wiszniewska oraz jako członek honorowy Justyna Bacz-Kazior. Nagroda ma charakter honorowy i nie jest związana z gratyfikację finansową. Przewidziana jest możliwość publikacji skróconej wersji pracy w „Biuletynie Historii Sztuki”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody odbywa się na dorocznej ogólnopolskiej sesji SHS. Laureat jest zaproszony do przedstawienia nagrodzonej pracy na zebraniu naukowym w Oddziale Warszawskim SHS
.

Zapraszamy do zgłaszania opracowań (prace licencjackie i magisteria) do pierwszej edycji konkursu im. prof. Ireny Huml z zakresu historii rzemiosła artystycznego XIX-XX wieku.
Prace anonimowe w formie drukowanej lub nagrane na nośniku elektronicznym, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy składać do 30 czerwca 2019 w Biurze O/W SHS. Rozstrzygnięcie konkursu następuje 20 października co drugi rok począwszy od 2019. W tej, pierwszej, edycji konkursu organizatorzy oczekują na prace z lat 2017 – 2018 lub obronione do końca czerwca 2019 roku.

4).Zarząd Oddziału Łódzkiego SHS serdecznie zaprasza Członków i Przyjaciół Oddziału na doroczne spotkanie wigilijne 5 grudnia 2018 roku (środa) o godz.18 w Galerii Willa przy ul. Wólczańskiej 31 w Łodzi

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2019 Roku, składamy Członkom i Sympatykom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności

W imieniu Zarządu, Sekretarz O/Ł

Łukasz Grzejszczak